Planerat arbete – Allmänningen mellan tomt 12 och 14

Kjell Ekström har förnyat sitt önskemål angående att få bort gruppen på 4 björkar på allmänningen mellan tomt 12 och 14.

Två av dessa blev fälld av BOV i februari 2020, och Kjell önskar således nu att få bort de två andra.

BOV beslöt på sitt möte den 13 februari 2022 att ta bort de två björkarna under vintern/våren 2022. Berörda tomtägare kommer informeras innan effektueringen.

I samma veva kommer BOV ta bort lite mindre träd och sly på området.

Beslut exekverat av BOV i mars 2022.