Allmänt

Under menypunkten ”Allmänt” hittar du information som – även om den förmält hör hemma under antingen Tomtägareföreningen eller Vägsamfällighetens ansvarsområde – är av intresse för alla medlemmar i området.

Det mesta av informationen är tillgänglig för alla, men adresslistan förbehåller vi medlemmarna i de två föreningarna. Du behöver ett lösenord för att komma åt den. Lösenordet har du förmodligen fått på mejl när du flyttade till området, men om det inte har skett – eller om du har tappat bort det – skickar du bara ett mejl till styrelsen (se menypunkten ”Kontakt” ovan).