Medlemsregister

Medlemskap av Björnnäs Vägsamfällighet är obligatorisk för alla som äger tomt i Björnnässtrands tomtområde eller längs med vägen från T-Korset till och med infarten till tomtområdet.

Medlemskap av Björnnässtrands tomtägareförening är obligatorisk för alla som äger tomt i Björnnässtrands tomtområde.

Medlemsregistret underhållas av styrelsen för medlemsavgiftshanteringen och delgivning av viktig information till medlemmarna. Registret innehåller följande information: Tomtens fastighetsbeteckning och adress, ägaren/ägarnas namn, postadress, postnummer, ort, hemtelefon, mobiltelefon och e-post adress. Upplysningar om ägarförhållanden registreras i det mån det finns tillgängligt, enbart för att underlätta rösträkning och fullmaktshantering vid medlemsmöten.

De fullständiga reglerna för medlemsregistret hittar du på sidan Regler för medlemsregistret.