Trädfällning

I Björnnässtrands tomtägarförening har vi en strikt policy som skall följas om du vill ha fälld ett eller flera träd.

Om det rör sig om ett träd som är reglerat av policyn MÅSTE du kontakta styrelsen innan det fälls.

Inlägg som berör trädfällning