Arkiverat information från BOV

Planerat arbete - Allmänningen mellan tomt 12 och 14

Planerat arbete – Allmänningen mellan tomt 12 och 14

Kjell Ekström har förnyat sitt önskemål angående att få bort gruppen på 4 björkar på allmänningen mellan tomt 12 och 14. Två av dessa blev fälld av BOV i februari 2020, och Kjell önskar således nu att få bort de två andra. BOV beslöt på sitt möte den 13 februari 2022 att ta bort de två björkarna under vintern/våren 2022 ...
Planerat arbete - Området på kullen bredvid båtiläggningsplatsen/Västra strandpromenaden

Planerat arbete – Området på kullen bredvid båtiläggningsplatsen/Västra strandpromenaden

BOV markerade 4 träd som behöver avverkas som del av skogsvården. Två av dessa nere vid vattenkanten - varav det ena har en farlig lutning - och 2 på sidan av kullen. Beslut exekverat av BOV i mars 2022.    ...
Planerat arbete - Fällning av två träd längs östra strandpromenaden

Planerat arbete – Fällning av två träd längs östra strandpromenaden

BOV beslöt på sitt möte den 5 september 2021 att ta bort två träd på östra strandpromenaden på önskemål av Lars Bohlin. Dessa träd var skruttiga, och fällning kommer bättra villkoren för två ekar som står bredvid dem. Beslut exekverat av BOV i mars 2022.    ...
Planerat arbete - Fällning av sex träd på berget bakom tomt 30/32/34

Planerat arbete – Fällning av sex träd på berget bakom tomt 30/32/34

BOV beslöt på sitt möte den 5 september 2021 att ta bort sex träd på berget bakom tomt 30/32/34 på önskemål av Magnus Åström. Två av dessa träd var döda, och de övriga bedömde BOV borde tas bort för områdets skuld. Vid ett möte 13 februari 2022 markerade ytterligare nio döda och skadade träd ut som bör tas bort för ...
Planerat arbete - Fällning av två träd på berget bakom tomt 36

Planerat arbete – Fällning av två träd på berget bakom tomt 36

BOV beslöt på sitt möte den 5 september 2021 att ta bort två träd mindre träd på berget bakom tomt 36 på önskemål av Johnny Jörgensen. Beslut exekverat av BOV i mars 2022.    ...
BOV information

BOV information

Göran Larson har beslutat att avsäga sig sitt uppdrag i BOV. Styrelsen i samarbete med BOV har, enligt bestämmelserna, fylld hans plats med en annan föreningsmedlem fram till årsmötet i juni 2020. Det är Magnus Åström i nummer 34 som har tackat ja till jobbet. Resten av BOV är mycket glada för att han accepterade och hoppas att han kan ...
På uppdrag av styrelsen - Allmänningen mellan tomt 12 och 14

På uppdrag av styrelsen – Allmänningen mellan tomt 12 och 14

Styrelsen har bett BOV om att utarbeta en lösning för den allmänna stigen mellan tomt 12 och 14 på östra slingan. Styrelsen - förstärkt av Göran Larson - har tidigare har försökt medla mellan de berörda tomtägare och komma fram till hur området skall behandlas då tomtägarna har divergerande meningar om detta. Inget avtal blev då fastställd. Under BOV mötet ...
Medlemsmotion - Området runt västra bryggan 2

Medlemsmotion – Området runt västra bryggan 2

En motion inkom till BOV från en medlem 2019-11-13 om att få ta ner den stora björken som står precis vid västra bryggan. Detta för att förbättra utsikten till västra bryggan och därmed bättre kunna hålla koll på oinbjudna gäster som från tid till annan hemsöker bryggan för att stjäla båtmotorer och liknande. BOV beslöt på sitt möte 2020-01-25 att ...
Planerat arbete - Området mellan tomt 16/18 och östra promenadstigen

Planerat arbete – Området mellan tomt 16/18 och östra promenadstigen

BOV avser att rensa ut i den urskog av sly som finns mellan tomt 16/18 och den östra promenadstigen. Berörda tomtägare har tillfrågats och godkänd detta. BOV kommer utföra arbetet under våren 2020.    ...
Medlemsmotion - Området runt västra bryggan

Medlemsmotion – Området runt västra bryggan

En motion inkom till BOV från Vashattens bryggförening 2019-08-11 om att få ta ner en del träd mellan stigen ner till bryggan/tomt 50 och strandkanten. Detta för att förbättra utsikten till västra bryggan och därmed bättre kunna hålla koll på oinbjudna gäster som från tid till annan hemsöker bryggan för att stjäla båtmotorer och liknande. BOV godkände på sitt möte ...
Medlemsmotion - Västra strandpromenaden

Medlemsmotion – Västra strandpromenaden

Under diskussionen med Wes Denbaum, tomt 48 om trädfällningen vid västra strandpromenaden bad Des dessutom BOV om tillstånd till att ta bort en ful och misshandlat gran mellan sin tomt och strandpromenaden. BOV godkände detta på plats. Beslutet effektuerades av Wes Denbaum under hösten 2019 ...
Medlemsmotion - Västra strandpromenaden

Medlemsmotion – Västra strandpromenaden

En medlemsmotion inkom till BOV 2019-07-22 om att få ta ner den stora granen framför tomterna 43 och 45 samt de mindre björkarna nedanför tomt 48. Detta för att främja utsikten till sjön för folk som promenerar längs med stigen. BOV godkände på sitt möte 2017-09-22 att granen kunde fällas och att det var ok att rensa ut i björkarna ...
Information från BOV

Information från BOV

BOV (Björnnässtrands Områdesvårdsgrupp) har nu haft möjlighet för att ha sitt första sammanträda. Gruppen består av Johnny Jörgensen (ordförande), Jan Gisslén och Lars Bohlin som är valda av styrelsen, samt Göran Larson och Allan Scharf som valdes in på Årsmötet 2019. Vi har påbörjat det stora arbetet med att utarbeta en omvårdnadsplan för vårt tomtområdes allmänna områden, och vi har ...

Aktuell information från BOV