Årsstämmor 2018

Snart år det tid för årsstämmor för Tomtägareföreningen och Vägsamfälligheten igen.

Den här gången blir det söndag den 17 juni 2018 kl 10 då lokalen inte var ledig på lördagar på grund av politisk valrörelse.

Lokalen blir åter igen Turinge-Taxinge Hembygdsgård där vi var förra året och som vi i styrelsen tyckte var perfekt till mötena.

Eventuella motioner till mötena måste lämnas in till styrelsen senast den 30 april 2018.

Officiell kallelse med bilagor kommer att skickas ut stadgeenligt SENAST 14 dagar innan, d v s senast den 3 juni 2018. Det kommer att ske primärt på mejl, men även som vanligt per brev till de som har begärt det.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen genom Johnny Jörgensen