Årsstämmor

Hej alla medlemmar

Visserligen är Corona-pandemin inte över än, men vi har pratat igenom sakerna i styrelsen och kommit överens om att det är bäst för föreningarnas löpande drift att vi försöker hålla årsmötena i alla fall, då man ju inte kan veta hur länge pandemin kommer att pågå.

I alla fall verkar ju möten på upp till 50 personer vara ok enligt Folkhälsomyndigheten. Vi tänkte i styrelsen att om det är möjligt att hålla nere deltagandet genom att det i största möjliga mån bara kommer en representant för varje tomt, då borde vi kunna hålla det.

Sen kommer vi ha mötena på badstranden, där det är frisk luft och plats att hålla behörigt avstånd.

Så vi kallar in till årsmöten:
Söndagen den 23 augusti klockan 10.00
På Björnnässtrands badstrand

Vi börjar som vanligt med Vägsamfälligheten, och efter en kort fikapaus fortsätter vi med Tomtägareföreningen.

Bilagorna finns under respektive förenings menypunkter ovan.

Välkomna önskar styrelsen