Extra årsstämma

Kom ihåg att vi skall ha en extra årsstämma på badstranden den 23 september kl. 13.00, direkt efter städningen och korvgrillningen. Då kommer vi att ta ställning till några saker som det beslutades på den ordinarie årsstämman att vi skulle ta beslut om.

Det rör sig om 3 huvudpunkter:

  1. Vi har en del träd som årsstämman enligt trädfällningspolicyn måste besluta om vi skall fälla eller ej – Läs mer här!
  2. Vi skall ta beslut om pumphuset och sommarvattnet – skall vi uppdatera filtren eller koppla förbi? – Läs mer här!
  3. Vi skall besluta om hur midsommarfirandet skall ske i framtiden. – Läs mer här!

Dessutom kommer styrelsen att informera om läget med hänsyn till utedasset vid badstranden.

Kallelse med alla bilagor är nu skickat ut till alla mejladresser vi har i adresslistan samt per post till de som har önskat det. Filen finns dessutom härunder.

Som på vanliga årsstämmor har varje tomt en röst, och om någon är förhindrat i att deltaga, kan man låta någon annan rösta i sitt ställe genom fullmakt. En mall för hur en sådan fullmakt kan skrivas finns här.

Vi hoppas att det kommer bli bra frammöte, både till städdagen, korvgrillningen och den extra årsstämman.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen