Farthinder

Det är många som tycker att folk kör för fort på våra vägar inom tomtområdet. Det råder som bekant en begränsning på 30 km/t, men det finns både budbilar, postbilar och även vissa av våra egna medlemmar som kör fortare än så. Det är viktigt för både områdets säkerhet och slitaget på vägen att man håller den givna hastighetsbegränsning.

Det blev därför beslutat på årsstämman 2016 att styrelsen skulle titta på möjligheter för att dra ner på hastigheten på vägarna. Under 2016 tittade vi på en rad olika möjliga åtgärder och kom fram till en bestämt typ av farthinder som kan läggas ut på vägen vid tre strategiska punkter: Vid infarten till tomtområdet innan lilla backen och ett före och efter ”badstranden”.

Det var tanken att styrelsen skulle ha presenterat dessa på årsstämman 2017, men vi hann tyvärr inte få hem dem i tid till detta. I stället blev ett exempel lagt ut i samband med midsommarfirandet så att folk kunde se hur de ser ut.

De ”riktiga”, större hinder skulle ha kommit kort efter, men tyvärr har leveransen från företaget i Holland blivit försenade och vi går nu och väntar på att de skall komma.

En fråga på årsstämman 2017 var om man inte kunde placera ett hinder i backen vid västra slingan också. I dagsläget har vi bara beställd tre, och det är bara medräknat tre i årets budget. Men vi tittar på möjligheterna.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen