Golf 2019

Björnnäs golfturnering spelas i år den 27:e juli. Det är inte fastlagt än vilken golfbana det blir på, men det blir INTE Strand i år. Mer infor kommer om detta.

Vi träffas för gemensam färd kl 08:00 vid badstranden. Första boll går ut kl 09:00.

Björnnäs golfturnering gäller för alla som har anknytning till Björnnäs, dvs boende, släkt och i vissa fall mycket nära vänner. Man behöver inte ha grönt kort, vi spelar uteslutande på pay and play banor som är öppna för alla som vill promenera runt 18 hål.

Vinnaren får under kommande år ”äga” vårt fina vandringspris i form av en pokal. Viktigt dock är att pokalen aldrig får lämna Björnnässtrands tomtområde.

På kvällen den 27/7 kl 18:30 har vi golfbankett på badstranden. Vi hyllar vinnaren och grillar tillsammans. Om dåligt väder, träffas vi hemma hos någon som kan erbjuda tak över huvudet.

Årets tävling blir den femtonde i ordningen. Det är en tradition som vi vill fortsätta med många år framöver.

Anmälan gör man till:
Tomas Hedberg
Björnnäsvägen 38
070-248 58 79 eller tomhed2002@hotmail.com