Info från BOV

Senaste områdesvårdspolicyn på hemsidan

Senaste områdesvårdspolicyn på hemsidan

Senaste områdesvårdspolicyn enligt beslut vid årsmöte 2023-06-10 ligger nu ute på hemsidan. Se Allmänt! ...
Viktig påminnelse!

Viktig påminnelse!

Styrelsen och BOV vill gärna påminna alla om vår Områdesvårdspolicy. Sly och träd på allmänningen som är under 40 cm i omkrets mätt 1 meter från marken får man fälla utan att fråga BOV om lov, om man följer reglerna i Områdesvårdspolicyn. ALLA träd över 40 cm i omkrets kräver tillstånd från BOV innan de fälls! Inga undantag! Vi har ...
Säkerhetsregler för motorsågar och röjsågar

Säkerhetsregler för motorsågar och röjsågar

BOV diskuterade vid sitt möte 2020-01-25 vilka regler som gäller för arbete med motorsåg och röjsåg på Björnnässtrands allmänna områden: BOV önskar att alla personer som skall fälla träd och sly på allmänna områden med motorsåg eller röjsåg måste använda sig av skyddsutrustning (hjälm med visir, skyddsbyxor, skyddsstövlar och handskar). Dessa personer måste dessutom ha relevant utbildning i hantering av ...
Vårens städdag lördag 20 april

Vårens städdag lördag 20 april

Vårens städdag går av stapeln lördag 20 april. Vi träffas kl. 09.00 på stranden. Någon form av livsmedel och dryck kommer att bjudas på. Väl mött! ☀️🌷 /BOV ...
Senaste områdesvårdspolicyn på hemsidan

Senaste områdesvårdspolicyn på hemsidan

Senaste områdesvårdspolicyn enligt beslut vid årsmöte 2023-06-10 ligger nu ute på hemsidan. Se Allmänt! ...
Städdag nu på lördag 22 april 2023!

Städdag nu på lördag 22 april 2023!

Hej! Alla medlemmar har för en tid sedan fått en kallelse via mail alternativt post till årets städdag som går av stapeln nu på lördag 22 april! OBSERVERA STARTTIDEN! KL. 09.00 (BOV-gruppen har konstaterat att vi har mycket att göra under dagen.). Som traditionen bjuder serveras någon form av "mat och dryck" i slutet av städdagen - vid ca kl ...
Planerat arbete - Östra strandpromenaden

Planerat arbete – Östra strandpromenaden

BOV har sett över strandpromenaden nedan för tomterna 12/14/16. BOV har i sitt arbete med att rensa strandpromenaden inte än kommit till denna sträcka, och det värderades att det behöver göras ett stort jobb med att städa ut sly och mindre träd, både på området från stigen ner mot vattnet och även från stigen upp mot tomterna. BOV kommer planera ...
Planerat arbete - Fällning av rutten björk vid västra bryggan

Planerat arbete – Fällning av rutten björk vid västra bryggan

BOV upptäckte på sitt möte 2020-01-25 en björk vid strandkanten till vänster om västra bryggan som var rutten och angripen av insekter. Denna används idag till förtöjning av en jolle tillhörande tomt 29 och är markerat med en "29" skylt. Efter konsultation med berörda tomtägare kommer BOV att såga ner björken men lämna en stubbe till förtöjning, på samma sätt ...
På uppdrag av styrelsen - Utsiktsplatsen

På uppdrag av styrelsen – Utsiktsplatsen

Styrelsen har bett BOV om att utarbeta en plan för området nedanför utsiktsplatsen så att vi i enlighet med tidigare årsmötesbeslut kan få en bättre utsikt därifrån. Det är ingen liten uppgift, men BOV har påbörjat planeringen och kommer - i samarbeta med berörda tomtägare - fortsätta med denna under våren och sommaren ...

Arkiverat information från BOV