Information från BOV

BOV (Björnnässtrands Områdesvårdsgrupp) har nu haft möjlighet för att ha sitt första sammanträda.

Gruppen består av Johnny Jörgensen (ordförande), Jan Gisslén och Lars Bohlin som är valda av styrelsen, samt Göran Larson och Allan Scharf som valdes in på Årsmötet 2019.

Vi har påbörjat det stora arbetet med att utarbeta en omvårdnadsplan för vårt tomtområdes allmänna områden, och vi har vald att börja från början med område A (se Områdesvårdspolicyn), område runt badstranden. Vi kommer att presentera planen for området här på hemsidan när vi har den klar.

Vänliga hälsningar
”BOVarna”