Information från vägfogden

Information från vägfogde Göran Persson: Under nästa vecka (vecka 26) kommer det vara dikningsarbete längs med vägen mellan Stensätra och Björnnässtrand. Om man inte vill riskera att fastna där, kan det vara en bra idé att köra in till och ut från Björnnässtrand via Snåret och Kärr i stället.

Dessutom påminner han om att vi har beställd kantklippning av Svevia någon gång under samma vecka.

Vänliga hälsningar
Styrelsen