Tomtägareföreningens 60 års jubileum

Hej alla

Nästa år, 2022, har vår fina tomtägareförening 60 års jubileum. Det var stor uppslutning på årsstämman om att vi skall fira det på något sätt.

Så nu skall vi försöka få ihop en festkommitté. Om det är någon som har lust att hjälpa till med planeringen så kan ni anmäla ert intresse till Eva Sparre, tomt 26.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen