Kalender

2022

16 januari Styrelsemöte tomt
13 februari BOV möte
12 mars Styrelsemöte
18 april BOV möte
23 april Städdag – Samling på badstranden kl 09.00, Korvgrillning 12.30
30 april Sista dag för inlämnande av motioner till årsmötena
7 maj Styrelsemöte
21 maj Styrelsemöte
11 juni Årsmöten