Kallelse till städdag

Kallelse till vårens städdag

lördagen den 21 april 2018 kl. 10-13

Samling vid badstranden kl 10.00

  • I området vid badplatsen skall som vanligt röjas bort sly – Den här gången bör vi även fokusera på sly längs med västra stranden (på vänstra sidan av båtiläggningsplatsen)
  • De olika högarna som ligger runt om i området skall eldas om vädret tillåter
  • De olika stigarna på allmän mark behöver rensas så att de är gångbara – t ex stigen till stranden mellan tomt 12 och 14 och stigen upp till utsiktsplatsen mellan tomt 38 och 40
  • Anslagstavlan skall målas med vit färg(eventuellt måste man slipa av lite först)
  • Bord och bänkar vid badplatsen skall rengöras och oljas in
  • Badflotten och livbåten skall rengöras, oljas in och läggas i

Korvgrillning klockan 12.30
Ta gärna med sekatör och andra redskap som kan behövas

Välkomna önskar Styrelsen!

Klicka på bilden för full version: