Kommunalt VA

Vid årsstämman 2017 kom Kjell Ekström (tomt 12) in med ett förslag om att styrelsen skulle undersöka hur Nykvarns kommun ställer sig till att dra ut kommunalt vatten och avlopp till Björnnässtrand.

Frågan har varit uppe förut, och styrelsen har faktisk i ett par år haft en dialog med kommunen med jämna mellanrum.

Tidigare var det så att kommunen tyckte att det fanns alldeles för få fastboende härute till att det skulle vara lönt att dra ut vatten och avlopp. I nuläget har man dragit till Sundsvik och planerar att inom kort börja dra in rör till Stensätra. Därifrån är det ju inte så långt ut hit, men tanken var från början att man skulle dra rören till Taxinge och Näsby och sen därifrån KANSKE dra dem tillbaka till Björnnässtrand.

Något som skulle ha kunnat ändra kommunens planer var om det hade byggts mer härute i området, t ex på marken ut mot Mälaren vid Stensätra gård. Det bygge fick man dock nej till på grund av naturskydd och därmed är situationen oförändrat.

Senaste utspel från kommunen är att de först skall planera framtida satsningar under hösten vintern, och att de inte i nuläget har beslutat precis vilken linje de skall följa.

Styrelsen håller som sagt koll på situationen och meddelar alla om något skulle ändra sig. Kjell Ekström som reste frågan på årsmötet blev ju även vid samma möte invald i den nya styrelsen, och han har blivit utsett till styrelsens kontaktperson mot kommunen vad angår vatten och avloppsfrågan.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen