Lantmäteriet

Hej alla

Jag lovade er att vi skulle kolla upp på den konstiga skrivelse som Lantmäteriet skickade ut till oss alla i slutet på november. Som jag skrev både på hemsidan och på Facebook, så fattade jag inte själv en meter av vad de skrev, och det var fler andra än jag som inte förstod det heller.

Så jag bad en av de ansvariga på Lantmäteriet ringa upp mig och pratade lite med honom om det. Jag skall försöka förklara på ett förståeligt sätt vad han sa:

Regeringen har gjort en lagändring som säger att man inte längre kan nyttja mark för väg och grönområden utan att betala ersättning till markägaren.

Om vi börjar med att titta på detta – som var det enda syftet med brevet – då är det inget problem för oss. Det är Björnnässtrands tomtägareförening som äger marken där vägen och de allmänna områdena ligger. Om vi skulle betala någon för att använda marken skulle vi därför betala oss själva, men det ger ju såklart ingen mening.

Så informationen som Lantmäteriet har skickat ut till oss berör alltså inte vår förening utan föreningar där någon annan äger den mark som deras vägar och grönområden ligger på.

Varför har Lantmäteriet skrivit till oss då? Vet de inte att vår tomtägarförening själv äger marken?

Jo, det gör de. Men här kommer nästa problem: Det är tydligen skillnad på föreningar och föreningar.

Det finns gemensamhetsanläggningar som är föreningar bildade genom en lantmäteriförrättning och som är registrerade hos Lantmäteriet. Vår vägsamfällighet är en sådan förening till exempel, och om ni loggar in på ”Min sida” hos Lantmäteriet så borde ni kunna se under er information att ni är medlemmar av vägsamfälligheten.

Sen finns det ”vanliga” ekonomiska eller ideella föreningar som INTE är registrerade hos Lantmäteriet. Tomtägarföreningen är en sådan, och på ”Min sida” hos Lantmäteriet kan ni därför INTE se att ni är medlemmar av tomtägarföreningen.

Varför de två föreningarna är bildade på olika sätt vet jag inte, då de ju bildades så tidigt som 1962 respektive 1963. Om jag måste gissa, skulle jag tro att det är av ekonomiska skäl. På grund av lantmäteriförrättningen kostar det mer att bilda en gemensamhetsanläggning än en vanlig förening, så man har väl bara gjort det där det var nödvändigt.

Man kan inte omedelbart omvandla en vanlig förening till en gemensamhetsanläggning. Det kräver att man bildar en NY förening vid en lantmäteriförrättning och lägger ner den gamla. Och det kostar såklart stålar.

Hur som helst är en av skillnaderna på en gemensamhetsanläggning och en vanlig förening den att i en gemensamhetsanläggning är alla tomtägare per definition medlemmar, och det går inte att ändra på. I en vanlig förening kan det teoretisk sett finnas tomtägare som inte är medlemmar, t ex genom uteslutning eller liknande. Nu är det ju såklart inte så i vår tomtägarförening att vi utesluter någon, men i andra föreningar kan det vara så.

Och DÄRFÖR har vi fått brevet som egentligen inte alls är intressant för oss! Regeringen har pålagd Lantmäteriet att informera ALLA om lagändringen, och eftersom det teoretisk sett (men inte praktisk) är så att det kan finnas tomtägare som inte är med i tomtägarföreningen, då har de helt enkelt varit tvungna att skicka ut brevet till alla tomtägarna separat.

Så konklusionen av allt är då:

  • Informationen om lagändringen i brevet berör inte oss då vi själva äger marken.
  • Vägsamfälligheten är en gemensamhetsanläggning, och det är som det skall vara.
  • Tomtägarföreningen är INGEN gemensamhetsanläggning. Om den BORDE vara det kan diskuteras. Killen på Lantmäteriet tyckte inte att det i vårt fall var nödvändigt. Men då frågan nu har kommit upp, tänkte vi i styrelsen att vi skulle titta på om det i alla fall – på grund av skillnaderna i de två föreningstyper – kunde vara en fördel för oss att ändra på det eller ej. Vi återkommer med information innan sommarens ordinarie årsstämma, senast i samband med att vi skickar ut kallelse och agenda för årsstämman. Skulle styrelsen förorda att vi skall skapa en ny gemensamhetsanläggning så blir det en punkt på dagordningen för tomtägareföreningen. I annat fall får ni information om varför vi inte tycker att en ändring behöver ske.

Hoppas att jag har förklarat så att man förstår. Om ni har ytterligare frågor, är ni mycket välkomna att mejla mig. Det är inte säkert att jag kan svara, men då kan jag väl försöka gå vidare med det i alla fall.

Vänliga hälsningar

Styrelsen genom Johnny Jørgensen