Meddelande från styrelsen angående gren-kapningarna

För att Nykvarns kommuns slam- och sopbilar skall kunna komma ohindrat fram på vårt område, tog vi i styrelsen ett beslut på förra styrelsemötet om att låta en extern entreprenör kapa av lite grenar som hängde ut över vägen.
 
Det var inte på någon tidpunkt tala om att de skulle gå fram så våldsamt som de har gjort och på ett så oprofessionellt och fult sätt förstöra en stor del av träden längs med vägen.
 
Styrelsen beklagar resultatet. Det blev varken vad vi hade önskat eller förväntat oss, och vi kommer snarast att utreda med entreprenören hur det kunde gå så fel, och hur de tänkte när de lämnade området i det skick som det är nu.