Nya tomtägare

För information: Fastigheten Björnnäs 3 har bytt ägare.

Nya ägare är Kevin Olsen och Sofia Bysell som kommer vara fastboende i området.

Styrelsen önskar Kevin och Sofia välkomna till Björnnässtrand och hoppas att ni kommer trivas här.

Samtidig önskar vi Christopher Sjögren och Katarina Nygren tack för deras tid härute och lycka till i framtiden!

Vänliga hälsningar
Styrelsen