Planerat arbete – Östra strandpromenaden

BOV har sett över strandpromenaden nedan för tomterna 12/14/16. BOV har i sitt arbete med att rensa strandpromenaden inte än kommit till denna sträcka, och det värderades att det behöver göras ett stort jobb med att städa ut sly och mindre träd, både på området från stigen ner mot vattnet och även från stigen upp mot tomterna. BOV kommer planera vad som behöver göras inför vårens städdag i april.