Planerat arbete – Fällning av sex träd på berget bakom tomt 30/32/34

BOV beslöt på sitt möte den 5 september 2021 att ta bort sex träd på berget bakom tomt 30/32/34 på önskemål av Magnus Åström.

Två av dessa träd var döda, och de övriga bedömde BOV borde tas bort för områdets skuld.

Vid ett möte 13 februari 2022 markerade ytterligare nio döda och skadade träd ut som bör tas bort för att vårda de kvarvarande träd.

Beslutet exekverades av BOV i Mars 2022.