Planerat arbete – Fällning av två träd längs östra strandpromenaden

BOV beslöt på sitt möte den 5 september 2021 att ta bort två träd på östra strandpromenaden på önskemål av Lars Bohlin.

Dessa träd var skruttiga, och fällning kommer bättra villkoren för två ekar som står bredvid dem.

Beslut exekverat av BOV i mars 2022.