Sommarvattnet

Vid tidigare årsstämmor har vi haft uppe frågan om sommarvattnet och pumphuset. Det finns två pumpar, två hydroforer (varav en av dem precis har bytts på grund av ålder och slitage) samt två filter som i dagsläget gör att vi kan få ut filtrerat vatten i sommarvätten-nätet.

De två filter börjar också bli gamla och kommer inte kunna hålla mycket längre. Vi behöver då antingen lägga ut ett stort belopp för att byta filtren om vi skall kunna leverera sommarvatten av samma kvalité som det är nu. Vattnet är just nu inte drickbart, och det skulle det inte komma bli om vi byter till nyare filter heller. För att få drickbart vatten skulle vi behöva lägga ytterligare en stor summa på ett extra reningsfilter.

En idé för att undvika att lägga ut en massa pengar i onödan som har kommit upp på årsstämman är att vi helt enkelt tar filtren ur funktion och kopplar sommarvattnet direkt från grovfiltret i Mälaren ut i kranarna. Man kan då inte längre garantera vattnets kvalité, och därför skickade styrelsen i 2016 ut en enkät till alla medlemmar för att få ett överblick över områdets behov av filtrerat sommarvatten. Enkäten visade att största majoriteten av hushållen har egen brunn på något sätt och enbart använder sommarvattnet till att vattna blommor och bilar med.

De få hushåll som använder sommarvatten till annat än ovanstående rekommenderas att anskaffa sig ett extra privat reningsfilter i alla fall. Det finns exempel på filter man kan titta på under menypunkten Allmänt | Sommarvatten ovan

I våras gjorde vi en test med att koppla bort filtren, och det visade sig att sommarvattnet var av helt användbar kvalité även utan filter. Styrelsen ansåg dock att det skulle vara bäst om vi – innan vi tar det slutgiltiga beslutet om vi skall förnya filtren eller koppla ur dem – gjorde ännu ett test på slutet av säsongen då vi förmodar att Mälarvattnet inte är helt så klart och rent som i början på säsongen.

Årsstämman rekommenderas därför att skjuta ut beslutet om filtrens vara eller icke-vara till den extra årsstämma vid städdagen i september. Det beslutades av stämman att göra så.

I god tid innan årsstämman kommer vi att utföra förbikopplingstest nummer 2. Det kommer ske från 1 augusti till 15 augusti. OM du är en av de som använder sommarvatten till annat än blommor och bilar, eller om du drar in det i huset och använder det till dusch/matlagning utan att ha ett eget filter installerat, då rekommenderar vi att du stänger av kranen vid tomtgränsen innan testet påbörjas.

Kallelse med bilagor till årsstämman kommer skickas ut senast 9 september till alla medlemmar, antingen via mejl eller post.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen