Säkerhetsregler för motorsågar och röjsågar

BOV diskuterade vid sitt möte 2020-01-25 vilka regler som gäller för arbete med motorsåg och röjsåg på Björnnässtrands allmänna områden:

BOV önskar att alla personer som skall fälla träd och sly på allmänna områden med motorsåg eller röjsåg måste använda sig av skyddsutrustning (hjälm med visir, skyddsbyxor, skyddsstövlar och handskar). Dessa personer måste dessutom ha relevant utbildning i hantering av redskapen. Detta gäller både på städdagarna och på övrig tid.

I nuvarande stund är det enbart Jan Gisslén, Ismo Honkanen och Björn Crowby i området som innehar denna kompetens för motorsåg. När det gäller röjsåg har även Lars Bohlin kompetens att hantera dessa.

Föreningens motorsåg och röjsågar som finns i förrådet får enbart användas enligt ovanstående regler.