SAVE THE DATE!

I år, 2022, kommer det att vara Björnnässtrands Tomtägareförenings 60 års jubileum.

Vi tycker såklart att det skall firas, och vi kommer hålla en jubileumsfest

LÖRDAGEN DEN 13 AUGUSTI 2022.

Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och ber er därför att redan nu boka in det i era kalendrar.

Det kommer komma mer information om festen under våren.

Om någon skulle ha lust att deltaga i festplaneringen, är ni mycket välkomna att anmäla intresse till festkommiténs sammankallande, Ulrika Jakobson, på ulrika@42sthlm.se.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen och festkommitén