Sommarvattnet sätts igång from lördag/ söndag 2023-04-29/30

SOMMARVATTNET SÄSONGEN 2023!

Vi planerar sätta igång sommarvattnet from helgen 29/30 april 2023.

Samtliga tomtägare ombedes därför fr.o.m. nu STÄNGA alla sina sommarvattenkranar 1) vid tomtgräns OCH 2) inne på den egna tomten senast fredag 2021-04-28..

TIPS! Kontrollera också okulärt, i den mån det går, att era kranar och synliga sommarvattenslangar inne på tomten är hela. I händelse av att kranar/slangar inte är hela är det extra viktigt att kranen vid tomtgräns är STÄNGD.

OBS 1! Det är varje enskild tomtägares eget ANSVAR att stänga av kranen vid tomtgräns OCH kranar inne på egen tomt.

OBS 2! Undantagsvis och endast i händelse av att man som tomtägare inte hinner/kan stänga av sina kranar senast fredag 2020-04-28. Meddela detta snarast möjligt till Kjell Ekström via mejl: kjelle.ekstrom@gmail.com

Tack på förhand för gott samarbete!

Vänliga sommarvattenhälsningar
Kjell Ekström