Sommarvattnet

Hej alla

Enligt Pumphusmästare Kjell Ekström kommer sommarvattnet i år att stängas av lördag den 16 oktober.

Kom ihåg att låta alla kranar vara öppna, både huvudkranen och övriga tappkranar, för att i störst möjliga mån undvika köldskador.

Om ni behöver vatten EFTER 16 oktober, t ex till att tvätta blommorna och vattna bilen, så tappa gärna upp det senast fredag den 15 oktober.

Hälsningar,
Styrelsen