Corona nytt!

Trista nyheter! På grund av Coronaläget har styrelsen beslutat att vi tyvärr måste ställa in vårens städdag för att på bästa vis följa senaste föreskrifterna från Folkhälsomyndigheterna: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-202012/ Det betyder såklart inte att folk behöver sitta helt sysslolösa lördagen den Läs mer…