Styrelsen

Vid årsmötet 2017 skedde en hel del ändringar i styrelsens sammansättning. Helene Magnusson valde att gå av som styrelseordförande efter många års styrelsearbete. Hennes plats togs av Johnny Jørgensen (tomt 36) som var med i styrelsen som vanlig ledamot i Läs mer…