Planerat arbete – Området mellan tomt 16/18 och östra promenadstigen

BOV avser att rensa ut i den urskog av sly som finns mellan tomt 16/18 och den östra promenadstigen. Berörda tomtägare har tillfrågats och godkänd detta. BOV kommer utföra arbetet under våren 2020.