Om tomtägareföreningen

Organisationsnummer 815600-2688
Plusgiro 657848-8 (Bl.a. Medlemsavgifter och städfakturor)
Swish nummer 123 635 55 49