Styrelse

Följande styrelse för verksamhetsåret 2022 – 2023 valdes vid ordinarie årsmöte i juni 2022 och det extra årsmötet i september 2022:

 

Ordförande Leif Öhman Tomt 18
Kassör Magdalena Patron Tomt 6
Ledamot / Sekreterare Leif Öhman Tomt 18
Ledamot Kjell Ekström Tomt 12
Ledamot Lars Bohlin Tomt 19
Ledamot Marika Ljungdell Tomt 28
Ledamot Bengt Nilsson Tomt 45
Suppleant Tanel Roots Tomt 15
Suppleant Andreas Glatkow Tomt 31
Revisor Henric Dahlqvist
Tomt 32
Revisor Göran Larson Tomt 52
Revisorsuppleant Ulrika Jakobson Tomt 46
BOV Representant
Lars Göran Carlsson Tomt 40
BOV Representant Magnus Åström Tomt 34
Valberedning Mats Öhman Tomt 9
Valberedning Eva Sparre Tomt 26
Valberedning Tomas Hedberg Tomt 38

Personerna markerade med fet stil är specifika för Tomtägareföreningens styrelse. Övriga medlemmar ingår även i Vägsamfällighetens styrelse.