2017 Extra stämma

Härunder hittar du referat och kallelse med bilagor från Tomtägareföreningens extra årsstämma 23:e september 2017.

Ämnen som diskuterades var:

  • Information från styrelsen angående utedasset vid badstranden
  • Omröstning om midsommarfirandet i framtiden
  • Omröstning om sommarvattnet och filtren i pumphuset
  • Omröstning om fällning av markerade träd enligt motioner från tidigare årsmöten