2014

Härunder hittar du referat från Tomtägareföreningens årsstämma 2014.

Ämnen som diskuterades var:

  • Trädfällning
  • Vattenfonden

Ny styrelse efter mötet: Helene Magnusson (ordförande), Irene Jogander (kassör), Thomas Gustafsson, Tomas Hedberg, Gunnar Östlund, Jörgen Wihlborg, Jan-Olof Ramberg, Hans-Åke Öström, Allan Scharf och Leif Öhman.