2016

Härunder hittar du referat och bilagor från Tomtägareföreningens årsstämma 2016.

Ämnen som diskuterades var:

  • Pumphuset och filter
  • Inventering av strandremsan
  • Utsiktsberget
  • Midsommar

Ny styrelse efter mötet: Helene Magnusson (ordförande), Jan Gisslén (kassör), Thomas Gustafsson, Majlis Gyllhem, Gunnar Östlund, Göran Persson, Johnny Jørgensen, Maria Rundberg och Leif Öhman.