Trädfällning

Hej alla medlemmar

Inför omröstningen vid den extra årsstämman den 23:e september har vi i styrelsen varit ute och markera upp de omdiskuterade träd som tidigare har varit markerade för fällning.

De står i området runt badplatsen och är markerade med dubbla gul/svarta band och en nummerlapp.

Det blev till i allt 18 träd och en gammal ful en.

Om man är osäker på var de står, kan man se det antingen i dokumentet med aktuella trädfällningsbeslut eller i kallelsen till årsstämman. Där finns det en ungefärlig karta över placeringen och bilder på alla träden.

Observera att träden i dokumentet är numrerade 1 till 20, men att det inte finns något träd 7. Vi hade i stridens hetta markerat ett träd som stod på privat tomt och var färgmarkerat av helt annan orsak.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen