Trädomröstningen

Det är nog många som väntar med spänning på resultatet av träd-omröstningen, så här kommer det…

De utsedda rösträknarna, Wes Denbaum och jag själv gick igenom alla rösterna förra helgen. Med vid rösträkningen var även Tommy Letzén, Leif Öhman och Maria Rundberg.

Det hade kommit in 34 röstsedlar, alla korrekt ifyllda och rättidigt inlämnade.

De exakta siffrorna kan ses i protokollet som du hittar under Tomtägareföreningens menypunkt ovan, men sammanfattningsvis blev resultatet att medlemmarna har vald att 17 av de 19 träd skall fällas. Två av de markerade träd klarade sig och fick tillräckligt med röster till att få bli stående.

Det rör sig om träd nummer 3, björken som står vid stigen mellan badplatsen och båtiläggningsplatsen, och träd nummer 2, björken som står bakom omklädningshytterna på badplatsen. Sistnämnda var det 16 som ville ha fälld och 16 som ville ha bevarat. Enligt stadgarna skall då lotten avgöra resultatet, och ordförande Tommy fick äran av att singla slant. Resultatet blev att trädet kommer bevaras.

Vi i styrelsen har försökt göra så att alla har fått det som de ville ha det så långt som det är möjligt. Jag vet att det är många som har åsikter på trädfällnings-frågan, och att det finns meningar som går åt olika håll. Jag hoppas dock att alla kan vara eniga om att omröstningen har gått så rättfärdigt till som överhuvudtaget möjligt – och enligt alla gällande regler.

Vänliga hälsningar,
Johnny Jörgensen – och resten av styrelsen