Referat

Härunder hittar du referat från Kärrs Vägsamfällighets årsstämmor

(Observera att protokollen inte ligger i kronologisk ordning. Det är klurigt att få till. ”Webmaster” måste lära sig hur man gör… /Kjell)