Styrelse och övriga förtroendevalda

Björnnäs vägsamfällighet – Förtroendevalda

Nedanstående personer är valda av årsmötena i juni/september 2023 eller utsedda av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötet 2023-07-09, valda för verksamhetsåret 2023 – 2024:

Styrelse

Ordförande    Leif Öhman                           Tomt 18

Kassör            Marcus Forsgårdh                 Björnnäs 2

Sekreterare     Väljs vid styrelsemötena

Ledamot        Lars Bohlin                           Tomt 19

Ledamot        Kjell Ekström                        Tomt 12

Ledamot        Bengt Nilsson                       Tomt 45

Ledamot        Tanel Roots                          Tomt 15

Suppleant      Maria Letzén                        Tomt 21

Suppleant      Birgitta Åberg                       Tomt 13

Revisorer

Revisor           Göran Larson                        Tomt 52

Revisor           Birgitta Sjöberg                     Stensättra 3:6

Suppleant      Ulrika Jakobson                    Tomt 46

Valberedning

Sammankallande Tomas Hedberg               Tomt 38

                      Jan-Olof Gyllhem                  Tomt 25

                      Eva Sparre                            Tomt 26

Övriga

Vägfogde        Lars Bohlin                          Tomt 19

Hemsidan       Kjell Ekström                        Tomt 12

Grannsamverkan Andreas Glatkow            Tomt 31

”                    Thomas Gustavsson              Tomt 39

Kontaktinformation finns i medlemsregistret under flik ”Allmänt” / ”Medlemsregister” / ”Adresslista”