Styrelse

Följande styrelse för verksamhetsåret 2022 – 2023 valdes vid ordinarie årsmöte i juni 2022 och vid det extra årsmötet i september 2022::

Ordförande Leif Öhman Tomt 18
Kassör Marcus Forsgårdh Björnnäs 2
Ledamot / Sekreterare Leif Öhman Tomt 18
Ledamot / Vägfogde Göran Persson Tomt 47
Ledamot Kjell Ekström Tomt 12
Ledamot Lars Bohlin Tomt 19
Ledamot Marika Ljungdell Tomt 28
Ledamot Bengt Nilsson Tomt 45
Suppleant Tanel Roots Tomt 15
Suppleant Andreas Glatkow Tomt 31
Ombud för Kärrs vägförening Christian Nilsson
Stensättra Gård
Revisor Birgitta Sjöberg
Stensättra 3:6
Revisor Göran Larson Tomt 52
Revisorsuppleant Ulrika Jakobson Tomt 46
Valberedning Mats Öhman Tomt 9
Valberedning Eva Sparre Tomt 26
Valberedning Tomas Hedberg Tomt 38

Personerna markerat med fet stil är specifika för Vägsamfällighetens styrelse. Övriga medlemmar ingår även i Tomtägareföreningens styrelse.