2013

Härunder hittar du referat från Vägsamfällighetens årsstämma 2013.

Ämnen som diskuterades var:

  • Extra avgift på grund av vägbeläggning
  • Stölder
  • Reparation av vägen

Ny styrelse efter mötet: Göran Larson (ordförande), Jan Gisslén (kassör), Helene Magnusson (sekreterare), Tomas Hedberg, Jörgen Wihlbom (vägfogde), Jan-Olof Ramberg (vägfogde), Mats Öhman, Hans-Åke Öström, Christer Nilsson och Allan Scharf.