2014

Härunder hittar du referat från Vägsamfällighetens årsstämma 2014.

Ämnen som diskuterades var:

  • Vägarbeten och renovering
  • Vägbeläggning
  • Finansiering av vägen

Ny styrelse efter mötet: Helene Magnusson (ordförande), Jan Gisslén (kassör), Thomas Gustafsson, Tomas Hedberg, Gunnar Östlund, Jörgen Wihlbom (vägfogde), Jan-Olof Ramberg (vägfogde), Hans-Åke Öström, Christer Nilsson och Allan Scharf.