2017

Härunder hittar du referat och bilagor från Vägsamfällighetens årsstämma 2017.

Ämnen som diskuterades var:

  • Differentierat taxa och andelstal
  • Beläggning av vägen
  • Farthinder
  • Publicering av styrelseprotokoll på hemsidan

Ny styrelse efter mötet: Johnny Jørgensen (ordförande), Jan Gisslén (kassör), Leif Öhman (sekreterare), Göran Persson, Kjell Ekström, Philip Bergqvist, Tapani Perttunen, Maria Rundberg och Christian Nilsson.