Vägunderhåll

Hej alla

För information så kommer vi att beställa underhåll av vägen under våren:

Det blir sopning av grus i slutet av april/början på maj och det blir kantklippning veckan efter midsommar.

Vi i Styrelsen skall försöka se till att kantklippningen sker i tid och inte 3 månader efter beställd datum som förra året.