Västra slingans sommarvatten – har du fortfarande problem med sommarvattnet?

Hej, Kjell sommarvattenansvarig här!

Vi har i början av sommarvattensäsongen haft problem med tryck och ”proppar” i västra slingans sommarvattennät.

Fråga 1: Är det möjligen någon tomtägare som fortfarande har problem med dåligt tryck alternativt proppar i sommarvattenledningen?

Fråga 2: Får ni fortfarande små svarta kolfiltergranulat/ sand i era filter, kranar och spridare?

Om svaret på någon eller båda ovanstående frågor är ja – vänligen meddela undertecknad via sms på mobilnummer: 070 453 65 47

Skriv Förnamn Efternamn, tomtnummer och vad problemet består i så ska jag försöka åtgärda problemet,

Vänliga sommarvattenhälsningar

Kjell