Viktig info

Här hittar du lite inlägg som vi i styrelsen tycker är speciellt viktiga.

Farthinder vid infarten till Björnnässtrands tomtområde

Farthinder vid infarten till Björnnässtrands tomtområde

Styrelsen har beslutat, på önskemål från tomtägare, att sätta upp ett farthinder vid infarten till Björnnässtrands tomtområde. Vi ber alla tänka på att hålla hastigheten låg på vägen i tomtområdet. Tack på förhand! ❤️ /Styrelsen ...
Problem med dåligt tryck på sommarvattnet (västra slingan)?

Problem med dåligt tryck på sommarvattnet (västra slingan)?

Hej! Kjell här, sommarvattenansvarig. Vi startade västra slingans sommarvatten med att, precis som förra året, ha filtret inkopplat. Men i år har sannolikt filtret ”havererat” på något sätt och släppt ifrån sig både små svarta kolfiltergranulat och sand ut i västra slingans stamnät. Dessa kolfiltergranulat och sandkornen har orsakat ”proppar” hos några tomtägare och eventuellt också satt igen en del ...
Grustjuvar

Grustjuvar

Hej alla Styrelsen har bemärkt att det försvinner grus från högen på parkeringsplatsen vid stranden. Vi utgår såklart ifrån att det är folk som kommer utifrån och ser ett lätt byte och ber alla hålla utkik efter tjuvar. Men just in case, bara för den goda ordningens skuld, vill vi i alla fall påpeka: Gruset köps in för vägsamfällighetens pengar ...
Varg

Varning för varg!

OBSERVERA! Det har varit (minst) en varg i området idag. Den syntes i morse vid Björnnäs 3, strax utanför tomtområdet. Länsstyrelsen har varit ute för att leta reda på den men inte lyckats få tag på den. De rekommenderar att alla som har hundar och katter håller dem inne det närmaste tiden. Precis hur länge det rekommenderas, vet vi tyvärr ...
Kallelse till städdag

Kallelse till städdag

Kallelse till vårens städdag Lördagen den 23 april 2022 kl. 09-13 Samling vid badstranden kl. 9.00. Nu är det tid för vårens städdag. Det blir som vanligt röjning av sly och annan växtlighet som står högst på listan. Precis vilken sly och växtlighet som skall behandlas den här gången offentliggöras på plats. Därutöver behöver vi den här gången 5-6 friska ...
Påminnelse!

Påminnelse!

Hej alla medlemmar Sommaren är äntligen här, och med den kommer som vanligt klagomål på att folk rastar sin hund/sina hundar på Björnnässtrands område och "glömmer" att plocka upp efter dem. Därför kommer här en repris från förra året: Styrelsen har själv sett ouppplockat hundbajs längs med vägen, vid badstranden och längs med promenadstigarna. Vi tror och hoppas såklart på ...
Viktig påminnelse!

Viktig påminnelse!

Styrelsen och BOV vill gärna påminna alla om vår Områdesvårdspolicy. Sly och träd på allmänningen som är under 40 cm i omkrets mätt 1 meter från marken får man fälla utan att fråga BOV om lov, om man följer reglerna i Områdesvårdspolicyn. ALLA träd över 40 cm i omkrets kräver tillstånd från BOV innan de fälls! Inga undantag! Vi har ...
Oinbjudna gäster!

Oinbjudna gäster!

Hej alla Det varit tjuvar härute igen. Olle och Ulrica Hamrin i nummer 17 har fått sitt förråd uppbrutet och blivit av med en gräsklippare. Även Tomas Hedberg i nummer 38 har fått sitt förråd uppbrutet. Han har - efter vad han kan se - inte blivit av med något värdefullt. Och föreningens förråd på badstranden har fått dörren uppbrutet ...
Påminnelse

Påminnelse

Hej alla Styrelsen vill gärna påminna alla om, att se till att deras diken är fri från sly och annan växtlighet. Dessutom påminner vi om, att om du har träd eller buskar på tomten som växer ut över tomtgränsen och in i diket eller ut på vägen, då måste du se till att klippa ner det. Diket måste vara fritt, ...