Mall för fullmakt

Om du/ni är förhindrade av att ta del i föreningarnas årsstämmor går det bra att låta en annan medlem som du har förtroende för rösta i ditt ställe på möten. Det kräver dock att du har skrivit en fullmakt på detta.

Observera att ett ombud bara kan representera EN annan fastighet via fullmakt.

Om du behöver, hittar du en mall som du kan använda härunder.

Bilagor: