2017

Härunder hittar du referat och bilagor från Tomtägareföreningens årsstämma 2017.

Ämnen som diskuterades var:

  • Midsommarfirandet
  • Byte av hydrofor
  • Vattenfonden
  • Föryngring av trädbeståndet vid badstranden
  • Vägbom
  • Pumphuset och sommarvattnet
  • Städavgiften
  • Styrelsearvodena
  • Att ha årsmöten på två olika dagar

Ny styrelse efter mötet: Johnny Jørgensen (ordförande), Jan Gisslén (kassör), Leif Öhman (sekreterare), Göran Persson, Kjell Ekström, Philip Bergqvist, Tapani Perttunen, Maria Rundberg och Allan Helenefors.