Vägsamfälligheten

Björnnäsvägen och Stensättravägen är s.k enskilda vägar. Det innebär att skötsel och underhåll åvilar resp. vägsamfällighet.

Vägarna besiktas kontinuerligt av Vägverket som upprättar protokoll varefter statliga bidrag utbetalas.

Björnnäs Vägsamfällighet

Björnnäsvägen (väg nr 717) går från Stensättravägen (väg nr. 398) vid skylten Björnnässtrand t om Västra slingan, total längd 3 260 meter.

Östra slingan, direkt till höger in på området, ingår inte i vägsamfälligheten utan tillhör Tomtägareföreningen. Skälet till detta är historiskt. I samband med den s.k förrättning som gjordes när området byggdes fanns inte den första slinga med. Vägsamfälligheten och Tomtägareföreningen har ett avtal där Vägsamfälligheten ”på uppdrag” av Tomtägareföreningen sköter vägunderhåll och snöröjning.

Observera att hastigheten inom tomtområdet är begränsad till 30 km/tim.