Kärrs vägsamfällighet

Stensättravägen (väg nr. 389) går mellan Snebro och Sundsör och har en längd av 8 140 meter.

Underhållet av vägen sköts av föreningen Kärrs Vägsamfällighet.

Som medlem i Björnäs Vägsamfällighet betalar man avgift till båda samfälligheterna, vid olika tillfällen.